Konkurs na koncepcję Zagłębiowskiego Parku Linearnego rozstrzygnięty

22 czerwca został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję urbanistyczno- architektoniczną Zagłębiowskiego Parku Linearnego.

Czytaj więcej >>>

Konsultacje Strategii rozwoju Parku Zielona

Jeśli jesteś zainteresowany Parkiem Zielona i tym jak może się zmienić w przyszłości, zachęcamy do zapoznania się ze Strategią wypracowaną w oparciu o warsztaty z mieszkańcami odnośnie tego terenu. Na uwagi czekamy do 1 czerwca br.

Czytaj więcej >>>

Projektanci na start!

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Linearnego”.

Czytaj więcej >>>
EEA Grants Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rozwój Miast

Projekt pn.: „Zagłebiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w ramach wdrazanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzadu terytorialnego, dialog społeczny oraz współprace z przedstawicielami społeczenstwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze srodków Mechanizmu Finansowego EOG i srodków krajowych na lata 2009-2014

Aktualności

 • 1
 • 2
 • P-_tHfWkLia9a5PLWWjksCsvixH_D9fwimbLA5h6FmA

 • bJ-wHyZyRd7E_m-1FoJ5ZQFR8lCeiMD93B5C7DuR75k

 • r3_G-RCJqz-0jC6SjUnzYaKK-7UdezS4fEh8yIbIccI

 • E_mUwGeOic_JVOLkz72UwUyZIA3FYPO2fzl3_uyS7Q0

 • sB_5i0Z6dB7fe3Xm5zdDqI6iQYo6mJh8u7m3n-OeuCU

 • jeIAKxBTRevy2oG_NCVhl57a5dWdkWeP4YVI91KlcUg

 • 9kAv55Cx0UO1WqtjgZFl0mkX20FIHOIzUq9-fhTWK8k

 • _ZwyK4CNG8vUDl6ijxmjU4UTh0oK2IRIdbOvPS7fkIU

 • qoWsBQStlYcyMeEeR6JQlYnfbE0zyABVj2bFzWTkKJY

 • pIHHduxlhZsKGZ2Z54uFnFgMxA_d_s6l83uBQIn-c70

 • tpV0tlhtMAHleyhnxk41LfievctbJisYHhosVyMi40I

 • XBWfn26adXSGvQB1jPcc3r8fBUvnWm4ntVK9brP-BBo

 • ArCiVPgRf-5-3dItTzeMmMJAtQz2spjymCVS0WGUhMY

 • STOuBFDdazlM3GeNowZazFowJiOJXnb5xqhZHcE7K68

 • -1SDBccctB39hIugSYPPEKC1PSTPPojV9YJLAQPmtgE

 • KVsachDt_J3E9JAEiLEotxeFOaBnku3z5w-eX1o02QU

 • PPtcXBlc7NLeJlbhT0GlYNRezz2iuSCsJHGO2haSYXg

 • bfdbd5Eyk8tn6P5nKK5RemKcrxCzXSeYpiJ4ysdBGu0

 • _n87fKXVDhEbmeIK2P_6wy98n87qXQIYp3VruycBvCE

 • q3Mzk9P052Y0vPfN4eTuq9rL06QS_jQD6hg90Wfazb0

 • qR0upAIEh7INb2nEn2a8UfwSlIqM4GPAEKKDVgK6W2s

 • njvAKeSY8ybq08-NujIGIHaAfAQhx-aba7ro_TJlFuM

 • Q4-egNtesW-kWm4y3AXOsLwEbA8LXf9Cco64DLGt_g4

 • TtH0Uqd77_OIjeTosps1rR7ygrEskBmPejiof-6umCs

 • ucYlM_zRHz_ulRNsiZxs7TgVctzzpf2vs_QrWaqm3VQ

 • WBsy8PIZXGT_FUdC3bFlNQiSZ1IndQ2YgGsT6Vt7z_w

 • 1-lMtRSr7un1ECDMMIVRhkHqw8jGVe1YIUvIEU1w68o

 • b13Mlej5VIxAlGMibgukqtPik2zlphQc07SL9z8sBpo

 • _hQDS1w5bwh2Tt3dnU3KzPgFkIUiDoMXEUHvS2a7KEY

 • 3oA-pQJoZugHw1uYyNzQv1HV6fRrBiV0GnNlQi9bVnc

KONTAKT

Formularz kontaktowy:

* - pola wymagane